Dvyliktokams

 PROGRAMA Pasiruošimas valstybiniam informatikos egzaminui
 TRUKMĖ  48 val. (3–4 mokslo mėnesiai)
 APRAŠYMAS Šio kurso metu mokomės programavimo pagrindų C++ kalba, kryptingai gilindamiesi būtent į tas temas, kurių prireiks laikant egzaminą. Sprendžiamos ir nagrinėjamos praėjusių metų egzaminų užduotys.
 TVARKARAŠTIS   2 kartai per savaitę po 2 val. (vienas – darbo dieną popiet, kitas – savaitgalio dieną) arba 1 kartas per savaitę po 3 val.
 KAINA 75 EUR/mokslo mėn. Mokestis mokamas už einamąjį mėnesį iki mėnesio 15 d. pavedimu arba grynaisiais.
 PASTABOS Jei klausytojas praleidžia paskaitą dėl ligos ir pateikia gydymo įstaigos išduotą pažymą, jam pasiūloma praleistą paskaitą išklausyti su kita grupe arba išklausyti individualią pamoką.

REGISTRACIJA 

 PROGRAMA Pasiruošimas valstybiniam matematikos egzaminui (tik Lakūnų g. 24 filiale)
 TRUKMĖ  0,5 arba 1 mokslo metai 
 APRAŠYMAS

Šių mokymų metu nuosekliai gilinamasi į temas, kurių prireiks matematikos valstybiniam brandos egzaminui.

Paskaitose susisteminama matematikos kurso medžiaga, mokiniai supažindinami su egzamino struktūra, uždavinių tipais, mokosi taikyti turimas žinias spręsdami praktinius uždavinius. Kartu su dėstytoju mokiniai mokosi analizuoti bei spręsti parengtas atitinkamos temos užduotis, ankstesnių metų egzaminų uždavinius, aptaria dažniausiai pasikartojančias klaidas, šalina spragas.

 TVARKARAŠTIS   2 kartai per savaitę po 2 val. (vienas – darbo dieną popiet, kitas – savaitgalio dieną)
 KAINA 75 EUR/mokslo mėn. Mokestis mokamas už einamąjį mėnesį iki mėnesio 15 d. pavedimu arba grynaisiais.
 PASTABOS Jei klausytojas praleidžia paskaitą dėl ligos ir pateikia gydymo įstaigos išduotą pažymą, jam pasiūloma praleistą paskaitą išklausyti su kita grupe arba išklausyti individualią pamoką.

REGISTRACIJA