Rekvizitai

VšĮ Nataljos Kazakovos kompiuterių mokykla
Lakūnų g. 24, Vilnius 09108
A. s. LT657044060001144498, AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įm. kodas 193093156
Registro tvarkytojas – Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
Įmonė įregistruota LR Vilniaus m. valdybos švietimo sk., 1996 04 19, reg. Nr. 341.